Article 96 – Publicació

1. El text dels articles reformats serà publicat en el Diari Oficial de l’Estat en un termini màxim de cinc dies, a partir dels quals entrarà en vigor.