Article 97 – Garantia d’estabilitat

1. Haurà de transcórrer un període mínim de dos anys entre una proposta de reforma constitucional i la següent, hagi estat aprovada o no en seu parlamentària o referendària.