Article 94 – Vinculació al Dret internacional

1. En cap cas la reforma constitucional no pot comportar decisions que atemptin contra el dret internacional relatiu als drets fonamentals recollits en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i en el Conveni Europeu de Drets Humans.