Article 9 – Protecció de l’àmbit privat

1. Tot individu té dret que es respecti la seva vida personal i familiar, sense cap ingerència pública ni privada, cosa que inclou la inviolabilitat del seu domicili, de la correspondència postal, telemàtica i electrònica.
2. No es podrà dur a terme cap entrada ni escorcoll sense el consentiment explícit del titular o l’autorització judicial motivada, llevat de situacions d’urgència per delicte flagrant.