Article 89 – La moneda i el Banc Central de Catalunya

1. L’euro és la moneda de curs legal a tot l’Estat català.
2. L’emissió de moneda i bitllets serà competència exclusiva del Banc Central de la república, d’acord amb els criteris i límits fixats pel Banc Central Europeu.
3. La seu permanent del BCC serà la ciutat de Barcelona.