Article 87 – Relacions de bon veïnatge amb l’Estat espanyol

1. Catalunya és conscient dels múltiples lligams que en el decurs de la història ha tingut amb el poble espanyol, i desitja fermament mantenir-los i millorar-los en condicions de bilateralitat.
2. La República garanteix els drets de tots els catalans que, per un motiu o altre, vulguin lliurement i democràticament conservar les relacions personals i col·lectives amb els nostres germans de la península Ibèrica.