Article 86 – Nou sistema socioeconòmic

1. La República Catalana considera un objectiu prioritari que totes les polítiques internacionals i europees en l’àmbit social i econòmic es desenvolupin d’acord amb els principis fundacionals de les Nacions Unides i de la Unió Europea.
2. Per a assolir-los, caldrà que valors com la competitivitat, l’esforç, la lliure circulació de persones, mercaderies i capitals parteixin de l’axioma inequívoc de no vulnerar mai els drets fonamentals de les persones i dels pobles.
3. En aquest sentit, l’economia de mercat haurà de romandre sempre subjecta a criteris de regulació equitativa aprovats pels representants legítims dels titulars de la sobirania popular.