Article 85 – Catalunya nació de pau

1. Catalunya és un territori lliure d’exèrcit i forces armades, llevat de la policia pròpia (Mossos d’Esquadra), encarregada de la seguretat pública.
2. Els valors suprems que l’Estat republicà vol transmetre a la resta de pobles del món són la justícia social, la cultura, la pau, la lluita contra la pobresa, la protecció del medi ambient, la solidaritat, la cooperació internacional, el desenvolupament sostenible i la igualtat en drets i deures de tots els éssers humans.