Article 84 – El Fiscal General de Catalunya

1. El fiscal general de l’Estat és proposat pel Consell General del Poder Judicial, i el seu nomenament ha de ser ratificat pel Parlament.
2. Els fiscals no poden pertànyer a partits polítics ni a sindicats durant l’exercici de la seva funció, tret de les associacions professionals corresponents. La llei en fixarà el règim d’incompatibilitats.