Article 82 – Renovació de càrrecs

1. La Sala de Garanties Constitucionals es renovarà íntegrament cada cinc anys.
2. Els seus membres no poden pertànyer a partits polítics ni a sindicats, ni tampoc poden exercir cap càrrec públic ni altres activitats professionals o mercantils.