Article 79 – El Tribunal Suprem

1. El Tribunal Suprem té jurisdicció arreu del territori de Catalunya. És l’òrgan jurisdiccional superior en tots els àmbits, i serà format per cinc sales, amb competència exclusiva cada una: Dret Penal, Dret Civil, Dret Social, Dret Contenciós Administratiu i Dret Constitucional.
2. Cada sala del Tribunal Suprem consta de cinc membres, escollits pel Consell General del Poder Judicial. Els candidats han de ser magistrats o juristes de prestigi reconegut.
3. La funció del Tribunal Suprem consisteix a unificar doctrina i establir jurisprudència.