Article 68 – Institucions fonamentals de la Vall d’Aran

1. El Govern de la Vall d’Aran recau en el Conselh Generau, format pel síndic major, el Plen des Conselhèrs i la Comissió d’Auditors de Comptes.
2. El síndic és la més alta representació de l’Estat català a la Vall d’Aran.