Article 6 – Els Drets Humans

1. L’ordenament jurídic de la República Catalana s’interpretarà sempre d’acord amb els principis inspiradors de la Carta de les Nacions Unides, de la Declaració Universal dels Drets Humans, del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, i del Conveni Europeu dels Drets Humans