Article 5 – La capitalitat

1. La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona.
2. Barcelona és la seu del Govern de la República, del Parlament i del Tribunal Suprem, poders executiu, legislatiu i judicial, respectivament.
3. L’Administració de l’Estat es caracteritza pels principis de proximitat i descentralització; en conseqüència, el Consell de Ministres es reunirà en sessió plenària amb una periodicitat mínima anyal a les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona.