Article 54 – El/a Primer/a Ministre/a

1. El primer ministre ha de formar govern en un termini no superior a trenta dies naturals després de les eleccions.
2. La composició del Consell de Ministres és competència exclusiva del cap de govern.
3. El primer ministre substitueix el president de la República en els casos d’absència per viatge a l’estranger o malaltia temporal.