Article 53 – Competències presidencials

1. El president nomenarà el primer ministre de la República, el qual exercirà el càrrec durant un termini màxim de dues legislatures.
2. El president gaudeix del dret de veto sobre les lleis aprovades al Parlament, llevat de les que hagin obtingut una majoria qualificada.
3. Correspon al president: a) promulgar les lleis i els decrets llei i ordenar-ne la publicació; b) signar tractats internacionals en nom de Catalunya; c)
acreditar i rebre els diplomàtics estrangers, i d) convocar eleccions i referèndums.