Article 51 – El/a President/a

1. El president és el cap d’estat i la màxima autoritat de Catalunya.
2. És elegit per sufragi universal directe, lliure i secret dels ciutadans amb dret de vot.
3. Tindrà una limitació de dos mandats de cinc anys cada un.