Article 47 – Transparència parlamentària

1. El Parlament pot crear comissions d’investigació sobre qualsevol assumpte de rellevància pública i, en especial, per a depurar possibles responsabilitats polítiques en afers de presumpta corrupció.
2. Els diputats tenen l’obligació de fer públic el seu patrimoni abans de prendre possessió de l’escó. La relació d’aquest patrimoni s’actualitzarà en el moment de finalitzar la legislatura o de cessar anticipadament en el càrrec.