Article 42 – Drets i deures dels diputats

1. Els membres del Parlament són independents i només responen davant els electors de la seva circumscripció.
2. Cada diputat gaudeix de plena llibertat a l’hora d’emetre el seu vot i, per tant, no és tingut de seguir cap disciplina de partit.
3. Per a l’enjudiciament dels diputats contra els quals es tramiti un procediment criminal, serà competent el jutge natural predeterminat per la llei, prèvia autorització de la Sala Penal del Tribunal Suprem de la República, únic òrgan amb competència per a aixecar la immunitat parlamentària en cas de delicte.