Article 37 – Drets dels ciutadans

1. L’ordenament jurídic reconeix com un valor democràtic el dret de la ciutadania a intervenir en els afers públics del seu lloc de residència, d’acord amb el principi de proximitat.
2. L’exercici de les competències pròpies dels ens locals podrà ser supervisat pel síndic local, que vetllarà per la defensa dels drets dels administrats davant el consistori i els farà les recomanacions que cregui convenients.