Article 36 – De l’organització territorial i l’administració

1. La divisió administrativa bàsica és la comarca.
2. Per tal de garantir la màxima eficiència dels serveis públics, l’Estat català serà format per set vegueries. La llei en determinarà l’extensió i les competències específiques.
3. Les comarques es divideixen en municipis, que podran agrupar-se lliurement amb l’objectiu de prestar millors serveis a la comunitat.