Article 35 – Dels límits geogràfics i polítics

1. Catalunya limita al nord amb França i Andorra, i al sud i a l’oest, amb Espanya. Es compromet a mantenir els actuals límits territorials, sens perjudici de fomentar els especials lligams amb les terres de parla catalana sota la sobirania d’altres estats.
2. La política exterior i diplomàtica tindrà una especial cura de vetllar pel respecte envers els drets d’autodeterminació dels pobles, exercits d’acord amb els principis democràtics i de legalitat internacional.