Article 33 – Prohibició de discriminació de la població reclusa

1. Es prohibeixen els treballs forçats de tot individu privat de llibertat.
2. En cas de desenvolupar voluntàriament alguna activitat productiva durant el compliment de la condemna en un centre penitenciari, el pres tindrà dret a percebre un sou no inferior al salari mínim interprofessional.
3. Els condemnats a pena de presó gaudeixen dels mateixos drets fonamentals i garanties constitucionals que les persones lliures, excepte els que els hagin estat privats temporalment i de manera expressa per resolució judicial ferma.