Article 31 – Deure de contribuir a les despeses públiques

1.Totes les persones físiques i jurídiques tenen el deure de contribuir al sosteniment de la despesa pública dins el marc d’un sistema tributari just i proporcional.
2. L’Agència Tributària de Catalunya garantirà el principi d’igualtat fiscal en els impostos indirectes i el de proporcionalitat en els directes.