Article 28 – Dret a la propietat privada i a l’habitatge digne

1. Es reconeix el dret a la propietat privada, sens perjudici d’exigir al titular legítim d’aquesta propietat el compliment dels deures inherents a la inseparable funció social.
2. En cas d’interès públic, les administracions podran expropiar o restringir el dret de propietat i ús, sens perjudici de la corresponent indemnització econòmica.
3. Tothom té dret a l’habitatge digne. Tots els poders públics romanen obligats a tenir a la disposició dels ciutadans en situació de pobresa i risc d’exclusió social un percentatge mínim de pisos en règim de lloguer social equivalent al 10% del parc construït en cada municipi.