Article 26 – Garanties i drets fonamentals

1. Les llibertats i els drets reconeguts en aquesta Constitució vinculen tots els poders públics.
2. Ningú no podrà ser extraditat ni expulsat a un país on siguin admesos la pena de mort, la tortura o els tractes degradants.