Article 24 – Dret a la revocació dels càrrecs electes

1. Els mandats electorals tenen un límit de dues legislatures. Els càrrecs electes no podran tornar-se a presentar fins que no hagi transcorregut un termini mínim de deu anys.
2. Els electors podran demanar als tribunals de justícia competents la celebració de referèndums revocatoris dels alcaldes, regidors i diputats que incompleixin sistemàticament el seu programa electoral.
3. La presentació de la demanda judicial haurà de ser avalada per les signatures d’un mínim del 25% dels electors de la llista votada.