Article 23 – Dret a la democràcia participativa i a la transparència

1. Catalunya és una democràcia participativa on tots i cadascun dels ciutadans puguin sentir-se part de l’administració de la cosa pública i del bé comú.
2. L’Administració de l’Estat està obligada a posar a la disposició dels electors totes les dades rellevants en relació a la despesa pública, àdhuc en l’àmbit municipal, i a fomentar, previ debat, la participació col·lectiva en les decisions referents a les prioritats que han de recollir els pressupostos.
3. La remuneració de tots els càrrecs electes serà pública. El sou serà fixat anualment pel Parlament i, en cap cas, no podrà superar deu vegades l’import de la renda bàsica de vida digna.