Article 21 – Dret al medi ambient

1. Tothom té dret a viure en un medi sostenible i en una societat respectuosa envers els recursos naturals.
2. Conscients que som ciutadans d’un sol món, els poders públics vetllaran per la preservació de la biosfera, la conservació dels sistemes ecològics i la regeneració de l’aigua, l’aire, la terra, la fauna i la flora de Catalunya.
3. Amb l’objectiu de deixar un planeta més net i saludable per a les generacions futures, la lluita contra la contaminació serà una prioritat de tots els plans públics de desenvolupament econòmic i actuacions sobre el territori.
4. El dret de posseir els recursos naturals i fer-ne ús comporta el deure de prevenir-ne els danys ambientals i, si s’escau, tenir cura de reparar-los.