Article 20 – Dret a la investigació científica i artística

1. La cultura és la clau de volta de l’evolució humana, la convivència i el respecte per la diversitat.
2. La recerca científica, cultural i artística mereix una especial protecció per part de totes les administracions públiques.