Article 17 – Drets d’associació i de reunió

1. El dret de creació d’associacions i entitats és lliure. La llei en regularà els tràmits i requisits d’inscripció en els corresponents registres públics. Els seus estatuts han de recollir finalitats democràtiques i legítimes.
2. Tota persona té dret a reunir-se pacíficament. Aquest dret només podrà ser limitat quan la reunió es dugui a terme en espais públics i per motius justificats, en garantia de la pau ciutadana.