Article 13 – La llibertat religiosa

1. Es garanteix la llibertat religiosa i de culte. Tota persona té dret a escollir lliurement la seva religió i les seves conviccions filosòfiques, així com de dur-les a la pràctica de manera pacífica.
2. L’Estat es declara aconfessional i, en conseqüència, cap religió no podrà ser subvencionada amb fons públics.
3. Les pràctiques d’ús de vel integral que oculti la cara en l’espai públic, amb el pretext de la religió, no són mereixedores d’empara legal.