Article 12 – La nacionalitat

1. La nacionalitat catalana s’adquireix d’acord amb el que estableix la llei, per naixement, matrimoni, residència, adopció o conveni de reciprocitat amb un altre estat.
2. Tots els ciutadans de Catalunya que en el termini d’un any a partir de la promulgació d’aquesta Constitució així ho escullin lliurement podran gaudir de la doble nacionalitat, catalana i espanyola, sempre que Espanya els reconegui el dret de conservar-la.
3. Els catalans continuaran essent ciutadans europeus, amb tots els drets i deures de què gaudeixen en el moment de constituir-se la República Catalana.