Disposició derogatòria

La publicació d’aquesta Constitució deroga, al territori de Catalunya, la Constitució del Regne d’Espanya aprovada el 6 de desembre de 1978.