Article 90 – Relacions internacionals

1. Catalunya declara la seva ferma voluntat de formar part de l’Organització de les Nacions Unides com a membre de ple dret.
2. Catalunya vol continuar formant part de la Unió Europea i esdevenir com més aviat millor el seu estat número 29.
3. En conseqüència, el Parlament i el Govern duran a terme tots els passos convenients per a aconseguir de mantenir Catalunya dins aquests organismes o, si s’escau, d’adherir-s’hi en el termini més curt que la legislació internacional permeti.