Article 19 – Dret a l’educació

1. L’ensenyament primari és gratuït, i serà obligatori per als menors de setze anys.
2. L’escola pública gaudirà dels recursos humans, materials i financers necessaris per a garantir-ne el màxim nivell de qualitat.
3. La llibertat de càtedra és garantida en tots els àmbits, sense cap més restricció que l’estricte respecte envers els drets humans.