Article 3 – Els símbols nacionals

1. La bandera de Catalunya continua essent la històrica de quatre barres vermelles sobre fons groc.
2. L’himne oficial de Catalunya és Els segadors.
3. La Diada Nacional se celebrarà el dia 11 de setembre.