Article 1 – La sobirania

1. Catalunya es constitueix en estat sobirà, democràtic i social de dret.
2. La sobirania recau en el poble de Catalunya.