Article 61-Era Sindicatura de Compdes

1. Ei er organ fiscalizador extèrne des compdes publics dera Administracion estatau e dera resta des entitats locaus.
2. Serà formada per dètz sindics designadi peth Parlament, damb acòrd que requerís majoria qualificada.
3. Exercís era sua foncion de forma collegiada e aurà un mandat de 5 ans, renovable per uns auti cinc.
4. Actue damb plea autonomia organizativa, foncionau e pressupostària, d’acòrd damb era Lei.
5. S’an de regular per lei er estatut personau, es incompatibilitats, es
causes de cessament, era organizacion e eth foncionament dera Sindicatura.