Article 62-Publicitat e transparéncia des informes dera Sindicatura

1.Era Sindicatura de Compdes publicarà cada an un informe damb exposicion des deficits e desviacions economiques detectades.
2.Es partits politics auràn eth déuer inexcusable de liurar ara Sindicatura eth balanç de cada exercici , damb detalh des despenses presupostàries destinades a campanhes electoraus.
15
3.Es conclusions e recomanacions dera Sindicatura seràn liurades ath Parlament e ath Govèrn der Estat.