Article 60-Competéncies des Sindics

1. Eth Parlament a de dotar ath Sindic de Grèuges, e es Ajuntaments as Sindics Locaus, dera estructura materiau , recorsi umans e financèrs, de besonh entà amiar a tèrme es sues foncions.
2. Es administracions publiques de Catalonha an era obligacion de cooperar damb eth Sindic. Eth cas d’incompliment reïterat, era Sindicatura poderà imposar es sancions previstes ena lei.
3. Es Sindics/ques exercissen es sues foncions damb plea independéncia e objectivitat, son inamovibles e solament pòden èsser destituïdi o suspenudi pes causes que prèviaments establís era lei.