Article 59-Sistèma d’eleccion des Sindics

1. Tant es Sindics de Grèuges coma es Locaus son persones fisiques non restacades a cap partit politic pendent eth sòn mandat.
2. Seràn escuelhudi/des per sufragi universau dirècte, liure e secrèt per un periòde non prorrogable de dètz ans, entre es ciutadans deth sòn respectiu territòri.