Article 58-Eth/era Sindic/a de Grèuges

1. Eth\era Sindic/a de Grèuges a era foncion de protegir e deféner es drets des ciutadans deuant dera Administracion.
2. Ei er encargat institucionau de susvelhar era activitat de totes es Administracions publiques per tot er Estat, sens perjudici des competéncies exclusives assignades as Sindics/ques Locaus.
3. Arreceberà es planhs e peticions de quinsevolhe ciutadan e a era obligacion de
dar responsa en un termini maximal de 30 dies.