Article 94-Restacament ath Dret internacionau

1. En cap cas era reforma constitucionau pòt comportar decisions qu’atempten ath dret internacionau relatiu as drets fonamentaus arrecuelhudi en eth Pacte de Drets Civius e Politics e en eth Convèni Europèu de Drets Umans.