Article 93-Referendum popular

1. S’era reforma dera Constitucion ei totau o includís bèth un des articles que garantissen drets fonamentaus, aurà d’ èster sometuda a referendum en un termini maximal de 30 dies un còp aprovada peth Parlament.
2. Eth referendum serà vinculant e requerirà entara sua aprobacion ua majoria simpla de participacion des electors e des vòts valids emetudi.