Article 81-Competéncies dera Sala de Gatges Constitucionaus

1. Ei era encargada de resòlver es recorsi d’inconstitucionalitat e
recorsi d’empara.
2. Es sues senténcies son definitives, sens perjudici des recorsi qu’era legislacion internacionau preve deuant eth Tribunau Europèu des Drets Umans e eth Tribunau dera Union Europèa.
3. Es senténcies se publicaràn en Diari Oficiau der Estat, e contra eres non s’i poderà interpausar cap recors ordinari o extraordinari.
4. Eth recors d’empara poderà èster formalizat per quin ciutadan que sigue o persona juridica que reclame un dret fonamentau en defensa d’interès legitim.