Article 75-Cooperacion deth Poder Executiu

1. Es senténcies e demés resolucions fèrmes des jutges e tribunaus son de compliment imperatiu. En cas d’incompliment volontari per part dera persona fisica o juridica obligada, seràn executades per via d’obligacion forçada.
2.Era justí?cia és gratuïta entà totes aqueres persones fisiques que non gaudisquen de recorsi economics avienti, d’acòrd damb es paramètres que fixe era corresponenta lei especifica.