Article 74-Es procediments judiciaus

1. Es procediments judiciaus seràn publics, lheuat de supòsits excepcionaus, prèviaments previsti ena lei a fin e efècte de garantir era indemnitat des victimes.
2. Toti es ahèrs s’instruiran de manèra preferentaments orau, sens perjudici dera digitalizacion informatica des actes judiciaus.
3. Es senténcies e interlocutòries son publiques, an de gaudir dera motivacion avienta d’acòrd damb es canons constitucionaus, seràn redigides per escrit e notificades a totes es parts compareishudes en eth procès.