Article 53-Competéncies presidenciaus

1. Eth President/a nomentarà ath Prumèr Ministre dera republica, eth quau exercirà eth cargue pendent un termini maximal de dues legislatures.
2. Eth President/a gaudís deth dret de vet sus es leis aprovades en
Parlament lheuat aqueres qu’agen obtengut ua majoria qualificada.
3. Correspon ath President/a promulgar es leis e es decrèts lei e ordenar-ne era publicacion. Signar tractadi internacionaus en nòm de Catalonha. Acreditar e arrecéber es diplomatics estrangèrs. Convocar eleccions e referendums.