Article 52-Regim estatutari e finalizacion deth mandat

1.Eth sòn estatut personau serà regulat per ua lei deth Parlament.
2. En cas de dimission o cessament per aprobacion d’ua mocion de censura , arrefús d’ua question de confidança, mòrt, o per incapacitat permanenta fisica o mentau, provisoriament se harà cargue des sues foncions eth/era president/a deth Parlament, enquia naua eleccion en sufragi universau deth pòble.